Klimasøksmålet til høyesterett

I januar i år vant staten ankesaken i klimasøksmålet mot Greenpeace og Natur og Ungdom i lagmannsretten, nå tas saken til høyesterett i plenum. 

Ønsker staten dømt

Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace kjemper fremdeles for å få en historisk seier i havn i tvisten mot Den norske stat angående det de mener er et brudd på miljøparagrafen 112 i Grunnloven

Staten har åpnet for å igjen søke etter olje i Barentshavet, noe organisasjonene ber om å få stoppet. De mener at en seier vil være svært viktig og ha store konsekvenser for klimaet. 

Tatt opp i plenum 

Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten har naturvernene nå fått medhold i anken og saken slippes nå inn til behandling i høyesterett. Saken skal også behandles i plenum har justitiarius besluttet, som vil si at alle nitten dommere skal være delaktige. 

Plenum er en form for behandling som kan bli besluttet i prinsipielt viktige saker, for eksempel dersom det er aktuelt å fravike et prejudikat eller vurdere om en lov strider mot Grunnloven. 

I denne tvisten mener miljøorganisasjonene at utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er Grunnlovsstridige (paragraf 112) og har derfor stevnet staten for å stoppe oljeletingen. 

Fikk medhold 

Til tross for tapet er saksøkerne tilfreds med flere av tolkningene som kommer frem i dommen. 

Da saken var til behandling i både Tingretten og Lagmannsretten fikk saksøkerne medhold i at § 112 i Grunnloven forstås slik at bestemmelsen gir materielle rettigheter som kan prøves for domstolene. Terskelen for overprøving er imidlertid svært høy og miljøskadene og tiltakene som er iverksatt må vurderes opp mot hverandre. 

«Slik retten ser det kan det etter dette hevdes at Stortingets involvering i seg selv er tilstrekkelig til å konstatere at tiltaksplikten er oppfylt. En konkret vurdering av de tiltak staten har vist til, gir imidlertid også grunnlag for å fastslå dette.» skrev Tingretten i 2018 etter å ha avgjort saken. 

Dette la også lagmannsretten vekt på, men de la større vekt på å gjøre en konkret vurdering av om terskelen var overskredet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *